Friday, 30/9/2022 UTC+2
Strona Tematyczna!

Fundacja rozwoju dzieci

Post by relatedRelated post

Problemy maluchów bez rodziców – pomoc dla rodzin przejściowych
Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie idyllicznego, pewnego dzieciństwa najmłodszym obywatelom. Łączy się to z prawem do edukacji, prywatnego rozwoju oraz poszanowania godności każdego malucha. Naturalnym środowiskiem, w którym prawa te są spełniane jest rodzina. W czasie niemniej jednak, kiedy rodzina, z punktu widzenia dziecka, przestaje istnieć czy też działać, państwo, poprzez własne instytucje ma obowiązek przejąć ochronę nad maluchem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była realizowana także w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach i rozmaitego typu ochronkach. Były one przeprowadzane przez towarzystwa dobroczynne lub ewentualnie stowarzyszenia – wypróbuj Dom dziecka fundacja. Jakość tej opieki bywała czasami niezmiernie kłopotliwa, zawsze jednak zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wychowanie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.

About

Teksty: